Azotometer

  • DRK-K616 Automatic Kjeldahl Nitrogen Analyzer

    Máy phân tích nitơ Kjeldahl tự động DRK-K616

    Thiết bị xác định nitơ Kjeldahl tự động DRK-K616 là một hệ thống đo nitơ chưng cất và chuẩn độ tự động được thiết kế dựa trên phương pháp xác định nitơ Kjeldahl cổ điển.Hệ thống điều khiển cốt lõi của DRK-K616, cũng như máy móc và phụ tùng thay thế tự động để hoàn thiện, đã tạo nên chất lượng tuyệt vời của máy phân tích nitơ Kjeldahl.Tính năng sản phẩm: 1. Chức năng làm sạch và làm rỗng tự động, cung cấp hoạt động an toàn và tiết kiệm thời gian.Đôi làm ...