Mask Fit Tester

  • DRK313 Mask Fit Tester

    DRK313 Mask Fit Tester

    Các hạng mục kiểm tra: Kiểm tra định lượng độ kín của mặt nạ phòng độc như khẩu trang Máy kiểm tra độ khít của mặt nạ DRK313 có thể nhanh chóng hoàn thành kiểm tra độ khít của mặt nạ như khẩu trang để đảm bảo rằng nó mang lại hiệu quả bảo vệ tốt.DRK313 Mask Fit Tester Tuân thủ tiêu chuẩn mặt nạ phòng độc của Trung Quốc GB2626-2019, tiêu chuẩn OSHA / CSA và “GB 19083-2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với khẩu trang bảo hộ y tế” do Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch ...