Máy kiểm tra niêm phong nhiệt

  • DRK133 Heat Seal Tester

    Máy kiểm tra phốt nhiệt DRK133

    Máy kiểm tra niêm phong nhiệt DRK133 sử dụng phương pháp niêm phong áp suất nhiệt để xác định nhiệt độ niêm phong nhiệt, thời gian hàn nhiệt, áp suất niêm phong nhiệt và các thông số khác của nền màng nhựa, màng phức hợp bao bì linh hoạt, giấy tráng và các màng phức hợp hàn nhiệt khác.Vật liệu làm kín bằng nhiệt có điểm nóng chảy, độ ổn định nhiệt, tính lưu động và độ dày khác nhau sẽ hiển thị các đặc tính làm kín bằng nhiệt khác nhau và các thông số quá trình làm kín của chúng có thể khác nhau rất nhiều.DRK133 ...