Máy kiểm tra độ hấp thụ mực

  • DRK150 Ink Absorption Tester

    Máy đo độ hấp thụ mực DRK150

    Máy đo độ thấm hút mực DRK150 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn GB12911-1991 "Phương pháp đo độ hấp thụ mực của giấy và bìa".Dụng cụ này để đo hiệu suất của giấy hoặc bìa cứng để hấp thụ mực tiêu chuẩn trong một thời gian và khu vực xác định.