Máy kiểm tra độ dẻo

  • DRK209 Plasticity Tester

    Máy đo độ dẻo DRK209

    Máy kiểm tra độ dẻo DRK209 được sử dụng cho máy kiểm tra độ dẻo với lực ép 49N lên mẫu.Nó phù hợp để đo giá trị độ dẻo và giá trị thu hồi của cao su thô, hợp chất nhựa, hợp chất cao su và cao su (phương pháp tấm song song)