Máy kiểm tra thả

  • DRK124 Drop Tester

    DRK124 Drop Tester

    Máy thử độ rơi DRK124 là một loại thiết bị mới được phát triển theo tiêu chuẩn GB4857.5 "Phương pháp thử độ rơi va đập dọc để kiểm tra cơ bản đối với các gói vận chuyển".