Máy kiểm tra độ mịn

  • DRK105 Smoothness Meter

    Máy đo độ mịn DRK105

    Máy kiểm tra độ mịn DRK105 là một thiết bị kiểm tra hiệu suất độ mịn của giấy và bìa cứng thông minh mới được thiết kế và phát triển theo nguyên lý hoạt động của thiết bị làm mịn Bekk được sử dụng trên toàn thế giới.