Máy đo màu cán

  • DRK157 Color Rolling Instrument

    Dụng cụ lăn màu DRK157

    DRK157 Color Roller có thể đo cùng một thanh màu mực có độ dày lớp, và cũng có thể in mực mới và cũ để so sánh trên cùng một vật liệu in, mang lại độ tương phản màu hiệu quả.