Máy kiểm tra độ thẩm thấu máu tổng hợp cho khẩu trang y tế

  • DRK227 Synthetic Blood Penetration Tester for Medical Masks

    Máy đo độ thẩm thấu máu tổng hợp DRK227 cho khẩu trang y tế

    Các hạng mục kiểm tra: Kiểm tra hiệu suất của xét nghiệm thẩm thấu máu tổng hợp Mặt nạ y tế DRK227 Máy kiểm tra thẩm thấu máu tổng hợp có một thiết bị phun áp lực không đổi đặc biệt có thể phun một lượng máu tổng hợp nhất định trong một thời gian được kiểm soát.Chỉ số kỹ thuật: 1. Thiết bị cố định mẫu lồi có thể mô phỏng trạng thái sử dụng thực tế của mặt nạ, rời khỏi khu vực mục tiêu thử nghiệm mà không phá hủy mẫu, và phân phối máu tổng hợp trong khu vực mục tiêu của mẫu.2. Sự đặc biệt c ...