Crown Pen

  • Corroform

    Corroform

    Australia IDM, dụng cụ được thiết kế và sản xuất bởi Australia IDM, chủ yếu được sử dụng để kiểm tra các dụng cụ gấp giấy và chuyên dụng.
  • Corona pen

    Crown pen

    Các loại lực căng khác nhau như British Schuman, British nội địa 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 có thể kiểm tra chính xác sức căng bề mặt của màng nhựa có đạt giá trị của bút thử hay không.Hãy để người sử dụng hiểu được bộ phim này. Liệu nó có phù hợp để in hay không.