Bùng nổ Tester

  • DRK502 Aluminum Foil Burst Tester

    DRK502 Máy kiểm tra nổ lá nhôm

    Máy thử nổ lá nhôm DRK502 được thiết kế theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia 2015 về vật liệu đóng gói dược phẩm.Nó là một công cụ đặc biệt để kiểm tra độ bền đứt của lá nhôm đóng gói.Các thông số hoạt động và chỉ số kỹ thuật của nó.