Dao cắt giấy

  • DRK114B Adjustable Paper Cutter

    Máy cắt giấy có thể điều chỉnh DRK114B

    Máy cắt giấy tiêu chuẩn DRK114A là một thiết bị lấy mẫu đặc biệt để kiểm tra các tính chất vật lý của giấy và bìa cứng.Nó có thể được sử dụng để cắt các mẫu kích thước tiêu chuẩn với chiều rộng 15mm.Nó là một máy cắt giấy tiêu chuẩn thường được sử dụng ở Trung Quốc.
  • DRK114A Standard Paper Cutter

    Máy cắt giấy tiêu chuẩn DRK114A

    Máy cắt giấy tiêu chuẩn DRK114A là một thiết bị lấy mẫu đặc biệt để kiểm tra các tính chất vật lý của giấy và bìa cứng.Nó có thể được sử dụng để cắt các mẫu kích thước tiêu chuẩn với chiều rộng 15mm.Nó là một máy cắt giấy tiêu chuẩn thường được sử dụng ở Trung Quốc.