Máy kiểm tra thâm nhập vi sinh kháng ẩm

  • DRK-1071 Moisture Resistance Microbial Penetration Tester

    DRK-1071 Máy kiểm tra thâm nhập vi sinh vật chống ẩm

    Các hạng mục thử nghiệm: Khả năng che chắn chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn mang chất lỏng khi chịu ma sát cơ học DRK-1071 Chống ẩm Máy kiểm tra sự xâm nhập của vi khuẩn được sử dụng để xác định hiệu suất của màn phẫu thuật y tế, áo choàng phẫu thuật và quần áo sạch và các sản phẩm khác để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn trong chất lỏng khi chúng chịu ma sát cơ học.Hiệu suất che chắn).Tiêu chuẩn sản phẩm YY / T 0506.6-2009 “Màn phẫu thuật, áo choàng phẫu thuật và ...