Máy kiểm tra hiệu suất đóng gói

  • DRK501 Medical Packaging Performance Tester

    Máy kiểm tra hiệu suất đóng gói y tế DRK501

    Máy kiểm tra hiệu suất đóng gói y tế DRK501 áp dụng các khái niệm thiết kế cơ học hiện đại và các nguyên tắc thiết kế công thái học, sử dụng phần mềm nhúng tiên tiến và phương pháp điều khiển kết hợp phần cứng, đồng thời có các chức năng phân tích và xử lý dữ liệu thông minh.