Máy đo ứng suất phân cực

  • DRK506 Polarization Stress Meter

    Máy đo ứng suất phân cực DRK506

    Máy đo ứng suất ánh sáng phân cực DRK506 phù hợp cho các công ty dược phẩm, nhà máy sản xuất sản phẩm thủy tinh, phòng thí nghiệm và các doanh nghiệp khác để đo giá trị ứng suất của thủy tinh quang học, sản phẩm thủy tinh và các vật liệu quang học khác.