Máy đo điện trở ngọn lửa dọc

  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C 45 ° Tester chống cháy

    Máy đo hiệu suất chống cháy DRK-07C (nhỏ 45º) được sử dụng để đo tốc độ cháy của hàng dệt may theo hướng 45º.Công cụ này được điều khiển bởi một máy vi tính và các đặc điểm của nó là: độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy.
  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C 45 ° Tester chống cháy

    Máy đo hiệu suất chống cháy DRK-07C (nhỏ 45º) được sử dụng để đo tốc độ cháy của hàng dệt may theo hướng 45º.Công cụ này được điều khiển bởi một máy vi tính và các đặc điểm của nó là: độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy.