Mặt nạ kiểm tra trường trực quan

  • DRK703 Mask Visual Field Tester

    DRK703 Mask Visual Field Tester

    Máy kiểm tra trường thị giác mặt nạ được sử dụng để kiểm tra hiệu ứng trường thị giác của mặt nạ, khẩu trang, sản phẩm bảo vệ đường hô hấp và các sản phẩm khác.Sử dụng Máy kiểm tra trường thị giác mặt nạ: Nó được sử dụng để kiểm tra hiệu ứng trường thị giác của mặt nạ, khẩu trang, sản phẩm bảo vệ đường hô hấp và các sản phẩm khác.Phù hợp tiêu chuẩn: GB 2890-2009 Bảo vệ đường hô hấp Mặt nạ phòng độc có bộ lọc tự mồi 6,8 GB 2626-2019 Sản phẩm bảo vệ đường hô hấp Mặt nạ phòng độc có bộ lọc chống hạt 6.10 GB / T 32610-2016 ...