Thiết bị kiểm tra nhập khẩu khác

  • DRK8636 Comparative Colorimeter

    Máy so màu so sánh DRK8636

    Thang màu Luo Wei Point là một đơn vị sắc độ đặc biệt, là một ngôn ngữ màu kỹ thuật số rất đơn giản và khá hoàn hảo.Do đó, nó có thể đo các màu sắc khác nhau một cách đơn giản, trực quan, rất dễ làm chủ.