Máy kiểm tra độ phân tán giấy vệ sinh

  • Toilet Paper Dispersibility Tester

    Máy kiểm tra độ phân tán giấy vệ sinh

    Máy kiểm tra khả năng phân tán của giấy vệ sinh là một dụng cụ kiểm tra được phát triển dựa trên tiêu chuẩn “Giấy vệ sinh GB \ T 20810-2018 (bao gồm cả giấy vệ sinh)”, được sử dụng để kiểm tra khả năng phân tán của giấy vệ sinh.Khả năng phân tán của giấy vệ sinh ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy của nó, và cũng ảnh hưởng đến việc lọc hệ thống nước thải đô thị.Các sản phẩm giấy vệ sinh dễ phân tán trong nước có lợi hơn cho việc xử lý nước thải đô thị.Tuần hoàn, vì vậy ...