Máy đo lưu lượng

  • LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    LH-B Máy rửa mặt bằng cao su không quay

    Máy lưu hóa LH-B sử dụng điều khiển máy tính (cho DRICK), bộ điều khiển nhiệt độ nhập khẩu để kiểm soát nhiệt độ chính xác, xử lý và thống kê dữ liệu kịp thời bằng máy tính, phân tích, so sánh lưu trữ, v.v., thiết kế nhân bản, vận hành dễ dàng, dữ liệu chính xác.