Loại Máy kiểm tra khả năng thấm ướt bề mặt vải

  • DRK308A Fabric Surface Wettability Tester

    Máy kiểm tra khả năng thấm ướt bề mặt vải DRK308A

    Các hạng mục thử nghiệm: Thử nghiệm để xác định khả năng chống ẩm của các loại vải khác nhau có hoặc không có lớp hoàn thiện thấm nước và không thấm nước. Nó thích hợp để thử nghiệm khả năng chống ẩm của các loại vải khác nhau có hoặc không có lớp hoàn thiện thấm nước và không thấm nước.