Máy thử bóc tách đĩa

  • DRK186 Plastic Film Disc Peeling Tester

    Máy thử bóc màng nhựa DRK186

    Hạng mục kiểm tra: Kiểm tra thử trạng thái bám dính của màng nhựa và sơn phủ chân không.Máy thử bóc đĩa màng nhựa DRK186 chuyên nghiệp phù hợp để kiểm tra độ bền liên kết của lớp mực in trên màng nhựa và các bản in trang trí trên giấy bóng kính (bao gồm cả bản in màng ghép) được sản xuất bằng quy trình in ống đồng.Nó cũng được sử dụng để kiểm tra trạng thái bám dính của lớp bề mặt được hình thành bởi lớp phủ chân không, lớp phủ bề mặt, kết hợp và các quá trình liên quan khác.Tính năng Sự lột ...