Máy kiểm tra keo tụ khô

  • DRK-LX Dry Flocculation Tester

    Máy kiểm tra keo tụ khô DRK-LX

    Máy kiểm tra xơ vải khô DRK-LX: Theo phương pháp ISO9073-10 để kiểm tra lượng xơ vải vụn của vải không dệt ở trạng thái khô.Nó có thể được sử dụng cho các thí nghiệm keo tụ khô trên vải không dệt thô và các vật liệu dệt khác.