Loại Máy dò thâm nhập mầm bệnh chống lây truyền qua đường máu

  • DRK-1000A Type Anti-blood-borne Pathogen Penetration Tester

    Máy kiểm tra thâm nhập mầm bệnh loại DRK-1000A

    Các hạng mục kiểm tra: Kiểm tra độ thẩm thấu chống lại các mầm bệnh lây qua đường máu Dụng cụ này được thiết kế đặc biệt để kiểm tra tính thấm của quần áo bảo hộ y tế đối với máu và các chất lỏng khác;phương pháp thử áp suất thủy tĩnh được sử dụng để kiểm tra khả năng xâm nhập của các chất liệu quần áo bảo hộ chống lại vi rút, máu và các chất lỏng khác.Dùng để kiểm tra độ thấm của quần áo bảo hộ đối với máu và dịch cơ thể, các tác nhân gây bệnh trong máu (được kiểm tra bằng kháng sinh Phi-X 174), máu tổng hợp, v.v ....