Máy phân tích chất béo

  • DRK-SOX316 Fat Analyzer

    Máy phân tích chất béo DRK-SOX316

    Các hạng mục thử nghiệm: Một dụng cụ để chiết xuất và phân tách chất béo và các chất hữu cơ khác.Máy chiết Soxhlet DRK-SOX316 dựa trên nguyên lý chiết Soxhlet để chiết xuất và tách chất béo và các chất hữu cơ khác.Thiết bị có phương pháp tiêu chuẩn Soxhlet (phương pháp tiêu chuẩn quốc gia), chiết xuất nóng Soxhlet, chiết xuất da nóng, dòng chảy liên tục và tiêu chuẩn CH Năm phương pháp chiết xuất nóng.Mô tả sản phẩm: Máy vắt Soxhlet DRK-SOX316 sử dụng tất cả thủy tinh và tetrafluoroet ...