Máy đo màu

  • DRK10QC Vertical Colorimeter

    Máy đo màu dọc DRK10QC

    Máy đo màu dạng đứng DRK10QC là một thiết bị chính xác được phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia.Máy đo màu sử dụng các thành phần quan trọng mới được nhập khẩu và được thiết kế cẩn thận để có độ chính xác và ổn định, vận hành đơn giản, dễ học, dễ hiểu và tiết kiệm.
  • DRK200 Portable Computer Colorimeter

    Máy đo màu máy tính cầm tay DRK200

    Máy đo màu máy tính cầm tay DRK200 là một thiết bị chính xác được phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia.Máy đo màu sử dụng các thành phần quan trọng mới được nhập khẩu và được thiết kế cẩn thận để có độ chính xác và ổn định, vận hành đơn giản, dễ học, dễ hiểu và tiết kiệm.