Máy kiểm tra vật liệu kim loại

  • DRK-FFW Repeated Bending Test Machine

    Máy kiểm tra uốn lặp lại DRK-FFW

    Máy thử uốn lặp lại DRK-FFW chủ yếu được sử dụng cho các thử nghiệm uốn lặp lại của tấm kim loại để kiểm tra tính năng của tấm kim loại để chịu được biến dạng dẻo và các khuyết tật hiển thị trong quá trình uốn lặp lại.Nguyên tắc kiểm tra: Kẹp một mẫu có thông số kỹ thuật nhất định thông qua một dụng cụ đặc biệt và kẹp nó trong hai hàm có kích thước xác định, nhấn nút, và mẫu sẽ được uốn ở 0-180 ° từ trái sang phải.Sau khi mẫu bị hỏng, nó sẽ tự động dừng lại và ...