Dấu ngoặc nhọn

  • DRK113 Adhesive Bracket

    Giá đỡ kết dính DRK113

    Dụng cụ này được thiết kế và sản xuất phù hợp với các chỉ số kỹ thuật khác nhau được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia GB / T6548-1998 "Đo độ bền kết dính của tấm sóng".