Carton Siding Angle Tester

  • DRK124D Carton Sliding Angle Tester

    DRK124D Máy kiểm tra góc trượt thùng carton

    Máy kiểm tra góc trượt thùng carton được sử dụng để kiểm tra tính năng chống trượt của thùng carton. Thiết bị này có đặc điểm cấu trúc nhỏ gọn, chức năng đầy đủ, vận hành thuận tiện, hiệu suất ổn định và bảo vệ an toàn đáng tin cậy.