Máy đo chỉ số hòa tan chất béo

  • DRK208B Melt Index Meter

    Máy đo chỉ số tan chảy DRK208B

    Đồng hồ đo tốc độ dòng chảy dòng DRK208 là một thiết bị được sử dụng để mô tả đặc tính dòng chảy của polyme nhiệt dẻo ở trạng thái chảy nhớt.Nó được sử dụng để xác định tốc độ dòng chảy khối lượng nóng chảy (MFR) và tốc độ dòng chảy khối lượng chảy (MVR) của nhựa nhiệt dẻo.Đặc điểm Máy đo tốc độ dòng chảy dòng DRK208 được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế mới nhất.Nó kết hợp những lợi thế của các mô hình khác nhau trong và ngoài nước, và có những lợi thế của ...
  • DRK208A Melt Index Meter

    Máy đo chỉ số nóng chảy DRK208A

    DRK208A Melt Index Meter là để đặc trưng cho đặc tính chảy của polyme nhiệt dẻo ở trạng thái chảy nhớt và được sử dụng để xác định tốc độ dòng chảy khối lượng nóng chảy (MFR) và tốc độ dòng chảy thể tích (MVR) của nhựa nhiệt dẻo.Đặc điểm Máy đo tốc độ dòng chảy dòng DRK208 được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế mới nhất.Nó kết hợp những ưu điểm của các mô hình khác nhau trong và ngoài nước, và có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, vận hành thuận tiện, ...